Etusivu  Apukäynnistin
Tuotenimi: K27
Malli: 922-K10 (latauslaite: HD-1510)
Tekniset arvot: 12V, 12800mAh, Start current 200/400A
Tuoteryhmä: Kotitalouslaitteet
Viivakoodi: 6416240929492
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JAT-20170307-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Koivunen Oy
Malminkaari 12
00700 HELSINKI
Puh. 010 650 11
www.koivunen.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335-1 vaatimuksia. Apukäynnistimen latauslaitteen eristys on puutteellinen. Päätös koskee mallin HD-1510 latauslaitteella varustettua versiota.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2021