Etusivu  Häkävaroitin
Tuotenimi: Housegard
Malli: CA105S, Art.no 604011
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Häkävaroitin
Viivakoodi: 7320896040113
Vaaranlaji: Palo, Tukehtuminen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: KAM-20160913-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
GPBM Nordic Oy GPBM Nordic Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANDA
Puh. 02 - 478 1000
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteessa on havaittu turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Häkävaroitin ei havaitse hiilimonoksidia luotettavasti ja ole siten toimintavarma.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja poistanut tuotteen markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen. Myyntikieltopäätös koskee erää, jonka valmistuspäivä on 04122014 ja uusimispäivä 04122019.

 

© Tukes 2022