Etusivu  Kaulakoru
Tuotenimi: VÅGA KAULAKORU
Malli: PG9 2286-01-905
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Korut
Viivakoodi: 7350042987504
Vaatimustenvastaisuus: Vaaralliset aineet
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: PRS-20141201-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Määräyksellä poistaa tuote markkinoilta maahantuoja tai myyjä on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta http://www.kkv.fi/asiointi/kuluttajaneuvonta/.

 

Vastuutaho

Vähittäismyyjä
Anttila Oy


 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen kadmiumpitoisuus ylittää sallitun pitoisuuden.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuote on määrätty poistettavaksi markkinoilta.

 

© Tukes 2021