Etusivu  Häkävaroitin
Tuotenimi: FireAngel
Malli: CO-9D
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Häkävaroitin
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Palo, Tukehtuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: KAS-20150123-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Lisäksi päätöksellä on velvoitettu toiminnanharjoittaja suorittamaan toimenpiteet, joilla loppukäyttäjillä olevat tuotteet, jotka ovat valmistuserää (Batch number) 130805, saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Kamic Installation Oy Fin-Alert Electronics

Puh. 010 8328 220
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuotteessa on havaittu turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Häkävaroitin ei havaitse hiilimonoksidia luotettavasti ja ole siten toimintavarma.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta ja määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään palautusmenettelyn tuotteille, jotka ovat valmistuserää (Batch number) 130805.

 

© Tukes 2021