Etusivu  USB-Jakaja
Tuotenimi: dacota
Malli: DP7PUSB3HUABK
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Viihde-elektroniikka
Viivakoodi: 4894526008536
Vaatimustenvastaisuus: Sähkömagneettinen yhteensopimattomuus
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JAT-20210903-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Yritys on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Power Finland Oy
Sähkötie 2-6
01510 VANTAA
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä muille sähkö- ja elektroniikkalaitteille.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on markkinavalvonnassaan tutkinut tuotteen vaatimustenmukaisuutta. Yritys on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2024