Etusivu  Kemikaalit / Puhdistus- ja pesuaineet
Tuotenimi: Woodcare.guide Homepesu
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: TKA-20210913-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista Woodcare.quide Homepesu 5 L tuotteet, joissa ei ole turvasuljinta, käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten Woodcare.quide Homepesu tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta, ja loppukäyttäjillä jo olevat Woodcare.quide Homepesu 5 L tuotteet, joissa ei ole turvasuljinta, palautetaan. Kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Rakennuskemia Oy
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Woodcare.guide Homepesu tuotteiden luokitus- ja merkintätiedot varoitusetiketissä eivät täyttäneet EU:n CLP-asetuksen vaatimuksia. Woodcare.quide Homepesu 5 L pakkauksissa ei ollut vaatimuksien mukaisia turvasulkimia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta. Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia Woodcare.quide Homepesu 5 L tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2024