Etusivu  Tekstiilit
Tuotenimi: Keiki
Malli: Tummanharmaa, iso painatus, 21H-D2905
Tekniset arvot: Koko 128
Tuoteryhmä: Esineet
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: MJK-20211230-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta, ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Faor Oy Faor Ltd
Vanha Talvitie 2 A 8
00580 HELSINKI
Puh. 09711588
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Paidan ”Score”-painatuksen materiaalin (PVC) sisältämä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) pitoisuus ylittää REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeessä 51 kohdassa 3 asetetun 0,1 painoprosentin raja-arvon.

 

Toimenpide / Päätös

Yritys on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin markkinoilta poistamiseksi. Lisäksi Tukes on antanut asiassa velvoittavan päätöksen myyntikiellosta, markkinoilta poistosta, vaarasta tiedottamisesta sekä palautusmenettelystä, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet kuluttajilta markkinoilta.

 

© Tukes 2024