Etusivu  alajyrsin
Tuotenimi: Holzmann
Malli: TFM610V
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: KIH-20211210-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Rencon Oy Veistokone-fi
Vitikka 2
02630 ESPOO
Puh. 020 78 51 540
https://www.veistokone.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) vaatimuksia eikä tuotetta koskevassa eurooppalaisessa harmonisoidussa standardissa määriteltyä turvallisuuden tasoa. Tuotteen sähköeristyksessä on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2024