Etusivu  Hiirien ja rottien karkotin
Tuotenimi: Weitech
Malli: WK0523
Tekniset arvot: 220/240VAC, 50Hz, Class II
Tuoteryhmä: Kotitalouslaitteet
Viivakoodi: 5414099235239
Vaaranlaji: Palo
Toimenpide: Kielto asettaa tuote saataville markkinoilla
Tapausnumero: YNS-20211013-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukesin päätöksellä yritys on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen; mukaan lukien uudet toimitukset jälleenmyyjille. Päätös ei velvoita keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Schetelig Oy
Tiilitie 14
01720 VANTAA
Puh. 09 852 061
www.schetelig.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia. Tuotteen VDR komponentti on kytketty syötön vaiheen ja nollan väliin piirilevyllä ennen tuotteen sulaketta. VDRn vikatilanteessa tuotteen suojaus on riippuvainen kiinteän asennuksen johdonsuojista.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta päätöksen, jolla yritystä kielletään asettamasta tuotetta saataville markkinoilla. Yritys ei saa enää myydä tai muuten luovuttaa tuotteita, joita päätös koskee.

 

© Tukes 2024