Etusivu  Kynttilä
Tuotenimi: Pirkka
Malli: Pöytäkynttilä, rypsivaha
Tekniset arvot: 250 mm x 50 mm Paloaika n. 75 tuntia
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6410405285072
Vaaranlaji: Palo
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JYP-20220111-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Valmistuttaja
Kesko Oyj
Työpajankatu 12
00580 HELSINKI
Puh. 010 5311
www.kesko.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Muodostaan johtuen kynttilä voi kaatua liian helposti ja aiheuttaa palovaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2024