Etusivu  Mittausväline
Tuotenimi: Sonic
Malli: EM493 (Art.No. 47017
Tekniset arvot: 600 V / CAT I, 10 A
Tuoteryhmä: Mittavälineet
Viivakoodi: 4712364659928
Vaaranlaji: Palo, Sähköisku
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: YNS-20210817-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Yritys on oma-aloitteisesti kerännyt tuotteen myynnistä. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheutumasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Motoral Oy
Valuraudankuja 1
00700 HELSINKI
Puh. 010 5507 0
www.motoral.fi/fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Laitteen ylivirtasuojaus puuttuu. Laitteen mittajohtimien mitoitus ei täytä vaatimuksia. Laitteen mittauskategoria (CAT I) on väärä ja se ei sovellu verkkojännitteen mittaamiseen.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on markkinavalvonnassaan tutkinut tuotteen vaatimustenmukaisuutta. Yritys on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2024