Etusivu  Esineet / Korut / Metallikorut
Tuotenimi: Babylonia Bola
Malli: VF-118
Tekniset arvot: Kuvio: kaksi sydäntä, pallo kilisee liikuteltaessa
Tuoteryhmä: Esineet
Viivakoodi: 5425011483782
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: ANP-20210624-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta ja joilla loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Lisäksi Tukes on antanut päätöksen, joka velvoittaa yrityksen samoihin toimenpiteisiin. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Vähittäismyyjä
Adimax International Ltd Oy Ab Vaunuaitta
Itämerenkatu 9
00180 HELSINKI
Puh. 09 679 065
www.vaunuaitta.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Äitiys ja raskauskoru, on ilmoitettu Safety Gate vaarallinen tuote hälytysjärjestelmässä numerolla A12/00551/21. Sen sisältämä lyijyn määrä ylittää REACH rajoituksen XVII, 63, salliman määrän sekä korusta vapautuu nikkeliä yli REACH asetuksen liitteen XVII, 27, sallitun raja-arvon.

 

Toimenpide / Päätös

Yritys on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Lisäksi Tukes on antanut asiassa velvoittavan päätöksen.

 

© Tukes 2022