Etusivu  Kemikaalit / Liima- ja sideaineet
Tuotenimi: PreCar REPAIR
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: TKA-20210326-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Yritys on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen. Lisäksi Tukes on antanut päätöksen, joka velvoittaa yrityksen samoihin toimenpiteisiin. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
PreCarAcc Oy
Hiirisuonkuja 4
01690 VANTAA
Puh. +358 45 195 159
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

PreCar REPAIR kemikaalin ulko- ja sisäpakkauksen varoitusetiketit olivat puutteellisia eivätkä vastanneet EU:n CLP-asetuksen vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Yritys on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Lisäksi Tukes on antanut asiassa velvoittavan päätöksen.

 

© Tukes 2024