Etusivu  Kemikaalit / Puhdistus- ja pesuaineet
Tuotenimi: CarMan Lasinpesuneste -20 °C
Malli: 4 L
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi: 6410416082462
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: MJK-20210603-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta, ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 TAMPERE
Puh. 03-252 1111
https://www.tammerbrands.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalia ei saa myydä yleiseen kulutukseen, koska se sisältää metanolia yhtä paljon tai enemmän kuin 0,6 painoprosenttia ja siten sitä koskee REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 69 mukainen rajoitus. Lisäksi, kemikaalin luokitukset ja pakkausmerkinnät eivät vastaa CLP-asetuksen vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2024