Etusivu  Kemikaalit / Puhdistus- ja pesuaineet
Tuotenimi: GO4 Tuulilasinpesuneste -18 °C
Malli: 4 L
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi: 4742516008212
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: MJK-20210603-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta, ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
HL Group Oy
Hyttitie 10
00710 HELSINKI
Puh. 0207 445 200
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalia ei saa myydä yleiseen kulutukseen, koska se sisältää metanolia yhtä paljon tai enemmän kuin 0,6 painoprosenttia ja siten sitä koskee REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 69 mukainen rajoitus. Lisäksi, kemikaalin luokitukset ja pakkausmerkinnät eivät vastaa CLP-asetuksen vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2024