Etusivu  Heijastinliivi
Tuotenimi: XXL heijastinliivi
Malli: Art nr. 1092718
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 1000000172799
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: ASK-20191003-08

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen.

 

Vastuutaho

Vähittäismyyjä
XXL Sports & Outdoor Oy
Sähkötie 5
01510 VANTAA
Puh. 030-530001
www.xxl.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimille asetettuja muodollisia vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen lopettaa tuotteen myynti.

 

© Tukes 2024