Etusivu  Kemikaalit / Pintakäsittelyaineet
Tuotenimi: Soft99 Nano Hard Plastics Coat Clear
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: TKA-20201008-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta, ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Handshake Finland Oy
Alasintie 9
90400 OULU
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Soft99 Nano Hard Plastics Coat Clear kemikaalin, joka sisältää metanolia ja on luokiteltu välittömästi ja elinkohtaisesti myrkylliseksi, yleiseen kulutukseen myydyissä ulko- ja sisäpakkauksissa ei ole lainsäädännön vaatimuksien mukaisia varoitusetikettejä eikä kemikaalia sisältävässä pullossa ole standardin mukaista turvasuljinta.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2024