Etusivu  Varavirtalähde / vaihtosuuntaaja, USB
Tuotenimi: XTORM
Malli: AL490 AC Power Bank Pro 41.600 / BX-240200 (latauslaite)
Tekniset arvot: Input: 100 - 240 Vac; 1,8 A; 50 / 60 Hz; Cass II. Output: 19-24 V/ 2,0A DC
Tuoteryhmä: Verkkoliitäntäkojeet ja lataus
Viivakoodi: 8718182273281
Vaaranlaji: Palo, Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: YNS-20210108-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Cenor Finland Oy
Kappelitie 6
02200 ESPOO

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62368 vaatimuksia, eikä pistorasiaosa standardin SFS 5610 vaatimuksia. Tuotteen kotelomateriaalin palonkesto ei täytä vaatimuksia, ja sen pistorasiaosat mahdollistavat kosketuksen jännitteisiin osiin pistotulppaa liitettäessä.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2024