Etusivu  Kemikaalit / Maalit, lakat ja vernissat
Tuotenimi: Eumer sidontalakka (Veniard Cellire Varnish)
Malli: kirkas, valkoinen, keltainen
Tekniset arvot: Tuotekoodit: 117850,117880, 117890
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JUO-20190919-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Eumer Finland Oy

Puh. 0400 252 969
www.eumer.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalin pakkauksesta puuttuu EU:n CLP-asetuksen mukainen varoitusetiketti. Lisäksi kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ei vastaa lainsäädännön vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta.

 

© Tukes 2022