Etusivu  Kosmetiikka / Eau de cologne
Tuotenimi: Kartopu eau de Cologne
Malli: P.D.:03/2017, E.D:03/2020, S.N:003
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kosmetiikka
Viivakoodi: 8691238987670
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: TET-20191216-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista käytöstä valmiste, jonka pakkausmerkinnässä on tunniste on P.D.:03/2017, E.D:03/2020, S.N:003. Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti lopettanut vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Bagdad Export & Import Oy
Hiidenkatu 9
20360 TURKU

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Valmiste, jonka pakkausmerkinnöissä on tunniste P.D.:03/2017, E.D:03/2020, S.N:003 ei täytä kosmeettisille valmisteille asetettuja vaatimuksia. Valmiste sisältää metanolia 20 p-%, mikä ylittää sallitun enimmäispitoisuuden. Valmiste ei siten ole EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) 1223/2009 mukainen.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2022