Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: Arte Stylo cafe
Malli: lot 180624
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: ANV-20190403-07

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Nordic Tattoo Supplies Oy
Varasjoenkatu 5
81700 LIEKSA
Puh. 040-848 6613
www.nordictattoosupplies.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Värin sisältämä nikkelin pitoisuus ylittää tatuointivärien turvallisuutta koskevissa riskinarvioinneissa esitetyt pitoisuusrajat sekä Euroopan neuvoston tatuointivärien ja kestopigmentointivärien turvallisuusvaatimuksia ja kriteerejä koskevan päätöslauselman CoE ResAP 2008(1) suositukset, joten väri ei ole kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukainen.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti poistanut tuotteen myynnistä sekä tiedottanut vaarasta. Tukes on lisäksi antanut myyntikieltoa koskevan päätöksen.

 

© Tukes 2022