Etusivu  Jäänaskali
Tuotenimi: Lundhags
Malli: Grip Ice Claw, art. 1357015
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: APO-20180228-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut talouden toimijan lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Jakelija
BRAV Finland Oy
Onkapannu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0400 397109
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja CE-merkinnän osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1993/1406).

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut talouden toimijalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2021