Etusivu  Häkävaroitin
Tuotenimi: Alarm
Malli: VST-C588H
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Häkävaroitin
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Palo, Tukehtuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: KAS-20150123-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat päätöksen kohteena olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Bat. Power Oy
Pirkkalaistie 1
37100 NOKIA
Puh. 03-345 0914
www.batpower.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuotteessa on havaittu turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Häkävaroitin ei havaitse hiilimonoksidia luotettavasti ja ole siten toimintavarma.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2021