Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: Bera Juotosneste, konsentraatti
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaran laji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: TKA-20190225-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Masino Fastening Oy
Kärkikuja 3
01740 VANTAA

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalin varoitusetiketti ei täyttänyt EU:n CLP-asetuksen vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta.

 

© Tukes 2019