Etusivu  Mittausväline
Tuotenimi: Lexxa Durable X
Malli: HY6300B (tuote 434 630)
Tekniset arvot: 250 V / 10 A
Tuoteryhmä: Mittavälineet
Viivakoodi: 6438038496300
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: YNS-20190521-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
SRS Fenno-El Oy
Robert Huberin tie 7
01510 VANTAA
Puh. 0207 434 700
www.srsfennoel.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Eristys vaarallisesti jännitteisten osien ja kosketeltavien johtavien osien (USB portti) välillä on riittämätön. Mittari ei täytä vahvistetun eristyksen osalta jännitelujuusvaatimuksia välillä vaarallisesti jännitteiset piirit – USB-portti. Läpilyönti tapahtui 90 V:n kohdalla, kun vaatimus on 3000 V / 1 min. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 61010 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2019