Etusivu  Lämmitin
Tuotenimi: ThermalPlus
Malli: PO-E01, 2138, PO5722
Tekniset arvot: 1,5 - 4,1 kW
Tuoteryhmä: Kaasulaitteet
Viivakoodi: 6430033332917
Vaaran laji: Palovamma
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JYP-20180903-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Blue Import BIM Oy
Hampuntie 12-14
36220 KANGASALA
Puh. 010 320 4040
www.blueimport.fi/
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kaasulämmittimen käytönaikaiset pintalämpötilat nousevat liian korkeiksi ja voi aiheuttaa palovamman vaaraa. Myös tuotteen merkinnöissä ja käyttöohjeissa, sekä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta ilmeni puutteita.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2019