Etusivu  Puurakenteet
Tuotenimi: Lujuuslajiteltu rakennuspuutavara (EN 14081-1, ei tuotemerkk
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: CE Rakennustuote
Viivakoodi:
Vaaran laji:
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: LLA-20180517-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Oy Pertu Components Ltd
Kuortintie 121 A
19430 PERTUNMAA
Puh. 050 3755405
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei vastaa EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen ominaisuuksia. Tuote vastasi lujuusluokkaa C18 tiheyden osalta ja C20 taivutuslujuuden ja kimmomoduulin osalta.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikielto- ja markkinoilta poistopäätöksen. Päätös koskee tuote-erää leimalla: C 24 M 2414-CPR-32113 DG PERTU COMPONENTS OY 31/17.

 

© Tukes 2019