Etusivu  Puurakenteet
Tuotenimi: Lujuuslajiteltu rakennuspuutavara (EN 14081-1, ei tuotemerkk
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: CE Rakennustuote
Viivakoodi:
Vaaran laji:
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: LLA-20180517-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti kerännyt tuotteen myynnistä. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Stora Enso Wood Products Oy Ltd
Kanavaranta 1
00160 HELSINKI
Puh. 020 46114
www.storaenso.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei vastaa EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen ominaisuuksia. Tuote vastasi lujuusluokkaa C16 taivutuslujuuden osalta ja C20 kimmomoduulin osalta.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikielto- ja markkinoilta poistopäätöksen. Päätös koskee Kiteen sahan tuottamaa, tuotekuvan CE-merkinnän mukaista tuote-erää.

 

© Tukes 2019