Etusivu  Jäänaskali
Tuotenimi: Lundhags
Malli: Grip Ice Claw, art. 1357015
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: APO-20180228-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Talouden toimija on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
BRAV Finland Oy
Onkapannu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0400 397109
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimille asetettuja muodollisia vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Talouden toimija on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2018