Etusivu  Märkäpuku
Tuotenimi: Mares
Malli: Reef 3, vesiurheiluun
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20180706-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Aalto Group Oy Syvyyksistä Huipulle Varuste.net
Ruosilankuja 3
00390 HELSINKI
Puh. 09 4540707
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimille asetettuja muodollisia vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2019