Etusivu  Apukäynnistin
Tuotenimi: Exide
Malli: Item no. 2652885 / SW-120100 (latauslaite)
Tekniset arvot: Verkkoliitäntäkoje: Input: 100-240VAC~, 50/60Hz, IPX0, Class II. Output: 12VDC, 1000mA
Tuoteryhmä: Kotitalouslaitteet
Viivakoodi: 7392966528852
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: YNS-20171213-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Exide Technologies Oy
Takkatie 21
00370 HELSINKI
Puh. 09-41545500
http://exide.fi/
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia. Latauslaitteen muuntajan sähköeristyksessä on puutteita aiheuttaen käyttäjälle sähköiskun vaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2019