Etusivu  Lumivyörylähetin
Tuotenimi: Ortovox
Malli: Ortovox 3+, ohjelmistoversio 2.1
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Tukehtuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JEM-20180604-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti suorittanut toimenpiteet, joiden avulla myymättömät tuotteet ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä ohjelmistopäivitystä varten. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Toimintaohjeita ja ohjeet päivitystä varten löytyvät myös takaisinvetoilmoituksesta sekä internetsivuilta www.ortovox.com/recall-3plus.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
WhiteBalance Oy
Lemuntie 3-5
00510 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Lumivyörylähettimen lähetystoiminnassa saattaa ilmetä väliaikainen toimintahäiriö. Syy ongelmaan on ohjelmistoversiossa 2.1 havaittu häiriö.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti ryhtynyt tätä tuotetta koskevaan palautusmenettelyyn. Kuluttajia pyydetään palauttamaan tuotteet ohjelmistopäivitystä varten.

 

© Tukes 2019