Etusivu  Päänsuojain
Tuotenimi: Ice H
Malli: Neo, suojapanta, joka on tarkoitettu suojaamaan päätä ja vaimentamaan iskua kaatumisessa
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Sisäiset vammat
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20180427-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Golden Skate Oy
Aarikkalankatu 36
33530 TAMPERE
Puh. 0504048685
www.goldenskate.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2019