Etusivu  Siirtymispistokytkin
Tuotenimi: Out of the Blue
Malli: 23254, 57/9206
Tekniset arvot: 10 A, 250 V~, IP20
Tuoteryhmä: Asennustarvikkeet, kaapelit, komponentit
Viivakoodi: 4029811353934
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JAT-20180321-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Jakelija
Aimo Latvala Oy Ab Säästötalo Latvala
Suurlohjankatu 4-8
08100 LOHJA
Puh. 019-322 444
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Siirtymispistokytkimen (adapterin) avulla on mahdollista kytkeä 0-luokan laite suojamaadoitettuun pistorasiaan. Siirtymispistokytkimeen sopivan pistotulpan jännitteiset tapit ovat kosketeltavissa työnnettäessä sitä siirtymispistokytkimen pistorasiaosaan. Lisäksi siirtymispistokytkimen pistorasiaosaan voidaan kytkeä pistotulppa yksinapaisesti, jolloin pistotulpan toinen tappi jää kosketeltavaksi. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin IEC 60884 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2019