Etusivu  Päänsuojain
Tuotenimi: Forcefield
Malli: Ultra Protective Sweatband, pääpanta, joka suojaa iskuilta, urheiluun ja vapaa-ajan aktiviteetteihin
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Sisäiset vammat
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20180219-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Lucky Skate Oy Ltd
Minna Canthin katu 24
00250 HELSINKI
Puh. 010 4236680
www.luckyskate.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2019