Etusivu  Päänsuojain
Tuotenimi: Zoombang
Malli: Pääpanta, joka suojaa iskuilta, taitoluisteluun
Tekniset arvot: yhdellä tai kolmella suojalla
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Sisäiset vammat
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20180219-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Protective Gear Finland Oy
Kylätie 11-13
00320 HELSINKI
Puh. 0400664283
www.zoombang.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2019