Etusivu  Päänsuojain
Tuotenimi: Toronto
Malli: Play Helmet 215
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Sisäiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: MER-20150408-08

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
OIP-Tuote Oy
Ormuspellontie 8
00700 HELSINKI
Puh. 09-550 600
www.oiptuote.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen suojaustaso on alhainen. Tuote ei suojaa riittävästi päähän kohdistuvilta iskuilta. Tuote ei täytä henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2018