Etusivu  Kynttilä
Tuotenimi: Moomin 5x25 cm kalenterikynttilä
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6411630794209
Vaaran laji: Palo, Palovamma
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: JYP-20161128-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut päätöksen, jonka mukaan yritys ei saa jatkaa tuotteiden myyntiä ennen kuin turvallisuuspuutteet on korjattu. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Valmistuttaja
Suomen Kerta Oy
Kynttilätie 6
11710 RIIHIMÄKI

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Muodostaan johtuen kynttilä kaatuu liian helposti ja aiheuttaa palovaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja poistanut tuotteen markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2019