Etusivu  Tyyppihyväksytyt PEX-putket
Tuotenimi: Pexgol PE-Xa (Meltex Sanipex)
Malli: PEX-putki/ 15mmx2,5
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Ei määritelty
Viivakoodi:
Vaaran laji:
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: PAP-20170810-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut lopettaneensa tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Mikäli markkinoilta löytyy talousvesijärjestelmään tarkoitettuja Pexgol PEX-a putkia, voit tehdä ilmoituksen asiasta Tukesille (rakennustuote@tukes.fi).

 

Vastuutaho

Vähittäismyyjä
Meltex Oy Plastics
Taivaltie 2
01610 VANTAA
Puh. 020 777 0000
http://www.meltex.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tukesin teettämien testien mukaan tuote ei täytä talousveden johtamiseen tarkoitettuja vaatimuksia. Tuotteesta liukeni juomaveteen orgaanisia yhdisteitä yli terveysperustaisten raja-arvojen. Tuotteesta juomaveteen siirtyvä virhemaku- ja haju ylitti standardin mukaiset raja-arvot.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen. Päätös koskee Golan Plastics Ldt:n 21.6.2016 jälkeen valmistettuja putkia.

 

© Tukes 2019