Etusivu  Tyyppihyväksytyt PEX-putket
Tuotenimi: Universal Pexgol PEX-a
Malli: PEX-putki 15x2.5
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Ei määritelty
Viivakoodi:
Vaaran laji:
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: PAP-20170810-12

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut lopettaneensa tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen talousvesijärjestelmään soveltuvana putkena. Mikäli markkinoilta löytyy talousvesijärjestelmään tarkoitettuja Universal Pexgol PEX-a putkia, voit tehdä ilmoituksen asiasta Tukesille (rakennustuote@tukes.fi) .

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Warla Trade Oy
Petikontie 20
01720 VANTAA
Puh. 02-900 6180
www.warlatrade.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tukesin teettämien testien mukaan tuote ei täytä talousveden johtamiseen tarkoitettuja vaatimuksia. Tuotteesta liukeni juomaveteen orgaanisia yhdisteitä yli terveysperustaisten raja-arvojen. Tuotteesta juomaveteen siirtyvä virhemaku- ja haju ylitti standardin mukaiset raja-arvot.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen. Päätös koskee Golan Plastics Ldt:n 5.11.2016 jälkeen valmistettuja putkia.

 

© Tukes 2019