Etusivu  Kemikaalit / Liima- ja sideaineet
Tuotenimi: Inter Superlim / Superglue
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: kemikaalit
Viivakoodi: 7392870107693
Vaaran laji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: MMÄ-20171030-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti poistanut tuotteen markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Euro Kauppa Land
Kaisaniemenkatu 6
00100 HELSINKI

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotetta oli saatettu markkinoille CLP-asetuksessa säädetyn kiellon vastaisesti. Tuotetta ei ollut merkitty CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2018