Etusivu  Lelu
Tuotenimi: Crystal kiteidenkasvatussarja (joululelu 2017)
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 7300009702152
Vaaran laji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: AME-20170918-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut päätöksen, jonka mukaan yritys ei saa jatkaa tuotteiden myyntiä ennen kuin turvallisuuspuutteet on korjattu. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Vähittäismyyjä
Muksumassi Oy
Valtakatu 9-11
26100 RAUMA
Puh. 02 - 8378 7550
www.muksumassi.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteessa ei ole turvallisen käytön kannalta tarvittavia käyttöohjeita eikä kemikaalien luetteloa suomeksi ja ruotsiksi.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja poistanut tuotteen markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2018