Etusivu  Moottorinlämmitin
Tuotenimi: Timco Tools
Malli: X15
Tekniset arvot: 230VAC, 1500W, Class I, IP46
Tuoteryhmä: Lämmittimet, ilmastointi
Viivakoodi: 6438014150888
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: YNS-20170306-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Määräyksellä poistaa tuote markkinoilta talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
J. Kärkkäinen Oy (Suomi Trading)
Ollilanojankatu 2
84100 YLIVIESKA
Puh. 010 430 3000
www.karkkainen.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335-1 vaatimuksia eikä ajoneuvojen moottorinlämmittimille asetettuja erityisvaatimuksia SFS 5724:2000 mukaisesti. Laitteen koteloon meni vettä kotelointiluokituksen olettaman vastaisesti. Laite ei myöskään kestänyt jännitelujuuskoetta, vaan läpilyönti tapahtui välittömästi testijännitteen kytkemisen jälkeen.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuote on määrätty poistettavaksi markkinoilta.

 

© Tukes 2018