Etusivu  Radio-Ohjattava Helikopteri
Tuotenimi: WLtoys
Malli: NO.V013 / HJ5W-1000500EU (Latauslaite)
Tekniset arvot: Input: 100-240V~, 50/60Hz, 200mA, IPX0, Class II. Output: 10VDC, 500mA
Tuoteryhmä: Lelut, vapaa-aika, urheilu
Viivakoodi: 510393S24816
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Kielto asettaa tuote saataville markkinoilla
Tapausnumero: YNS-20170531-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Myyntikieltopäätöksellä talouden toimija on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen eli uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, maahantuojaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.Myyntikieltopäätöksellä talouden toimija on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen eli uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, maahantuojaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Teknikmagasinet Finland Oy
Vandaportsgatan 3
01510 VANDA
Puh. 09 47892740
www.teknikmagasinet.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevien eurooppalaisten harmonisoitujen standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-29 vaatimuksia. Tuotteen latauslaitteen sähköeristyksessä on puutteita, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuotteelle on asetettu myyntikielto.

 

© Tukes 2018