Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: BILTEMA HIEKKAPUHALLUSAINE
Malli: muoviastia 3 kg (tuotenumero 17-294), säkki 14 kg (tuotenumero 17-022)
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaran laji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: MMÄ-20171023-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti poistanut tuotteen markkinoilta ja ryhtynyt tuotetta koskevaan palautusmenettelyyn. Tuotetta tulee kohdella asbestipitoisena tuotteena, jonka käsittelyssä on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tuotteen käsittely on lähtökohtaisesti asbestipitoisen tuotteen käsittelyä ja pölyävää työtä, ja asbestialtistuminen on näin todennäköistä vaikka todennäköisesti matalatasoista. Siivous ja muu käytetyn puhallushiekan käsittely on tehtävä tähän työhön koulutettujen henkilöiden toimesta noudattaen määräyksiä ja käytäntöjä, joita lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeissa annetaan (www.tyosuojelu.fi). Käytössä on oltava sellaiset työtavat, välineet ja henkilökohtaiset suojaimet, jotka takaavat työntekijän turvallisuuden. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Biltema Suomi Oy
Iltaruskontie 2
00750 HELSINGFORS
Puh. 0207609609
www.biltema.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Osa tuotteista sisältää epäpuhtautena pieniä määriä asbestia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti ryhtynyt tätä tuotetta koskevaan palautusmenettelyyn.

 

© Tukes 2019