Etusivu  LED-lamppu
Tuotenimi: Venso EcoSolutions
Malli: 12-11111
Tekniset arvot: DR-7W-E27, 90-250V, 50Hz
Tuoteryhmä: Lamput
Viivakoodi: 7350067690052
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: YNS-20170626-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Myyntikieltopäätöksellä talouden toimija on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen eli uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, maahantuojaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Plantagen Finland Oy
Hagelstamintie 33
01520 VANDA
Puh. 075 325 6950
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Lampun verkkomuuntajan eristys verkkojännitteestä on puutteellinen ja lampun rakenne ei täytä sille asetettuja mekaanisia kestävyys vaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62560 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuotteelle on asetettu myyntikielto.

 

© Tukes 2018