Etusivu  Paristolelu
Tuotenimi: Tiger
Malli: Snake Remote Controlled 2 mix, 1701932
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Palo
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: RES-20170412-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti kerännyt tuotteen myynnistä. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheutumasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Tiger Stores Oy
c/o 7 krs, Mannerheimintie 18
00100 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti poistanut tämän tuotteen markkinoilta eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset sekä kerännyt markkinoilla olevat myymättömät tuotteet pois myynnistä.

 

© Tukes 2018