Etusivu  Korvakorut
Tuotenimi: Roikkuvat korvakorut tinaa
Malli: Roikkuvat korvakorut tinaa
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Korut
Viivakoodi:
Vaatimustenvastaisuus: Vaaralliset aineet
Toimenpide: Selvitetty, korjattu
Tapausnumero: ANP-20160720-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta http://www.kkv.fi/asiointi/kuluttajaneuvonta/.

 

Vastuutaho

Ei määritelty
Elinkeinoyhtymä Vanhatalo Liisa ja Vanhatalo Simo


 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteesta irtoaa nikkeliä yli sallitun raja-arvon.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2019