Etusivu  Nestekaasuletku
Tuotenimi: IGT DRE 0301
Malli: IGT DRE 0301 BS EN ISO 3821 LPG/Natural Gas/MPS Nestekaasu/Flytgas 10mm 2MPa (20 bar) (-30 °C) TR/10/409/Rev1 2016
Tekniset arvot: Myyty osana Lucifer – kaasunsäädin-pakkausta
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6416273051900
Vaaran laji: Palo, Räjähdys, Tukehtuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JYP-20170508-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Horisont Enterprises Ltd. Oy
Atomitie 5 B, 1 krs
00370 HELSINKI
Puh. 09-686 6720
www.horisontenterprises.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia kylmän kestävyyden osalta. Kaasuletku saattaa vaurioitua kylmissä olosuhteissa. Kaasuletkuun syntyneestä vauriosta pääsee vuotamaan kaasua kaasulaitetta käytettäessä. Tästä voi aiheuta kaasuräjähdyksen vaara, sekä suljetussa tilassa tukehtumisvaara.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2019