Etusivu  Muut esineet
Tuotenimi: GP-5 Suodatinpatruuna
Malli: Myyty CCCP kaasunaamarin kanssa
Tekniset arvot: Valmistettu Neuvostoliitossa 1980-luvulla
Tuoteryhmä: Esine
Viivakoodi:
Vaaran laji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: ELV-20170320-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Älä käytä tuotetta ja palauta tuote myyjälle. Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla tuotteet on poistettu myynnistä ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (tuote ei täytä lainsäädännön vaatimuksia) palauttaa ostopaikkaan. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Varusteleka Oy
Ruosilantie 2
00390 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Suodatinpatruuna sisältää asbestikuituja. Tuotetta on myyty CCCP-kaasunaamarien kanssa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2018